В грунтах Полтавщини зменшується вміст гумусу

Опубликованно: 25 января 2010 Рубрика: Район
3312 0 0 Размер шрифта: Добавить в закладки:

Земля, як природний ресурс, є предметом  пильної уваги природоохоронних органів : фахівці - екологи обстежують стан земельних ресурсів, належність земель до певної категорії, її цінність для держави, природоохоронне значення та дотримання чинного законодавства при виборі та відведенні земельних ділянок суб’єктами господарювання. За даними моніторингу та оцінкою фахівців стан земельних ресурсів у Полтавській області, як і в попередні роки, залишається відносно стабільним. З усіх земель пріоритетність в охороні та використанні мають землі сільськогосподарського призначення.


Проте, починаючи з 60-х років минулого століття, в грунтах Полтавщини відбувається зменшення вмісту гумусу, який є біоенергетичною основою його родючості.  Причиною цього негативного явища є значна розораність земель (майже  62 % площі), насиченість структури посівних площ технічними культурами, особливо соняшником, застосування важкої техніки, недодержання сівозмін, недостатнє внесення органічних та мінеральних добрив. Співвідношення площ ріллі, природних кормових угідь, лісових насаджень, що склалося,  негативно впливає на стійкість агроландшафту.

Однією з проблем грунтів області є руйнування берегів Кременчуцького водосховища під дією вітрових хвиль. Зона берегообвалення захвачує рільні землі, лісозахисні насадження, присадибні ділянки і втрата земель за рік складає від 3 до 4 метрів берегової лінії, а на окремих ділянках – до 7 метрів. І хоча останнім часом проводяться берегоукріплювальні роботи , висока кошторисна ціна їх не дозволяє в повній мірі призупинити руйнівні процеси.

Значної шкоди довкіллю завдають зсувні процеси. Загальна площа поширення зсувних процесів складає 63,9 км2, або 0,22% площі області. На стадії періодичних посувань знаходяться зсуви на території Полтавського, Лубенського та Карлівського районів.

Регіональною Програмою захисту земель від водної та вітрової ерозії, інших видів деградації земель на території Полтавської області, розробленою ще у 1995 році Полтавським філіалом Інституту землеустрою УААН, визначено що по області піддаються дії водної ерозії 369 тис. га. сільськогосподарських угідь, вітрової -             380 тис. га, що складає відповідно 18,3 % та 18,8 % від загальної. Процесу ерозії земель області сприяє значна розораність території, тому залуження та виведення з інтенсивного використання  частини рільних земель сприятимуть призупинці негативних процесів.

Свій негативний вплив на стан земельних угідь в області чинять і підприємства нафтогазового комплексу при будівництві газонафтових свердловин, трубопровідного транспорту при пошкодженнях трубопроводів. В такий спосіб забруднюються грунти, водойми, рослинність та атмосфера важкими металами, радіонуклідами, пестицидами, залишками добрив. Таке, на жаль, тепер спостерігається не на окремих, як раніше, локальних ділянках. Це стосується цілих регіональних геосистем з єдиним походженням, загальною історією розвитку, тобто ландшафтів. Загрозу для навколишнього середовища складають заборонені, непридатні та змішані хімічні засоби захисту рослин. На території області їх на теперішній час, на жаль, ще залишається у кількості 764,5 т.

Впродовж  2009 року фахівцями держуправління розглянуто 615 проектів щодо відведення та 121 матеріали щодо вибору земельних ділянок. Враховуючи екологічні проблеми області, перспективи покращення довкілля фахівці, перш за все, звертали увагу на недопущення погіршення стану територій та обєктів природно-заповідного фонду, особливо цінних земель, водоохоронних зон та прибережних захисних смуг, максимальне збереження ділянок із грунтовим та рослинним покривом при здійснені містобудівної діяльності тощо. При цьому зустрічаються і певні проблеми при розгляді документації суб”єктами господарювання. На цьому слід акцентувати: на сьогоднішній день, згідно з чинним законодавством, не допускається купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для суспільних потреб. Також розпорядженням Кабінету Міністрів № 610-р від 10.04.2008 року заборонено вилучення та передачу в оренду і в приватну власність лісових ділянок. Так, в контексті із викладеним, при розгляді 27 проектів землеустрою та матеріалів щодо вибору земельних  ділянок  у минулому році, було відмовлено у їх погодженні.

Проблемою на Полтавщині, як і інших регіонах залишається використання земель водного фонду (зокрема прибережно-захисних смуг річок) не за цільовим використанням, адже чинним законодавством   визначено, що прибережно-захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. Об’єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися, якщо при цьому не порушується її режим. Непридатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг. Слід  також зазначити, що  передбачається захист сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників від необґрунтованого їх вилучення для інших потреб.


ВС, 26 марта 2023, 7:47 Курс НБУ: USD , EUR , RUR